A Herceg Békéje:

Amiért az elmúlt éjek forrongása, és a felmerülő erőszak bizalmatlanságot, és félelmet szült az összes jelenlévő Vértestvér számára…
Amiért a bizonytalanság, és az óvatosságra való hajlam se a koldusok, de még a hatalmasok javára sem válik…
Amiért ezen konfliktus okai a belső versenyre vezethetőek vissza, melyet a politikai harcok csak tovább szítanak…
Ennek okán Én, Uratok kettős rendeletet vezetek be Birtokomon, hogy biztosítsam mindenki számára a békés gyarapodás lehetőségét. Ezen törvények tekintet nélkül mindenkire vonatkoznak, tartozzanak bármelyik Klánba, Szövetségbe, valljon akármilyen hitvallást, tartozzon bárkinek lojalitással, vagy hivatkozzon bármilyen esküre, vagy tudatlanságára. Bárki, aki áthágja ezen szabályokat, megfizet érte.

Az első rendelkezés:
Az összes Vértestvértől megtagadom nemzéshez való jogát Chicago, valamint Marius Tresler praxisához tartozó területeken belül. A rendelet visszavonásáig semmilyen kivételre nem fog sor kerülni. Akik áthágják ezen rendeletet, jussuk többek között torpor, számkivetés, csonkítás lesz. Minden törvénysértés egyéni körülmények alapján lesz elbírálva.
Azokat, akiket saját akaratuk szerint részesítettek az Ölelés kegyében, osztoznak Atyjuk bűnében. A Gyermekre a körülmények tudatában enyhébb büntetés szabható.
Azok, akik elhagyják a várost, csak azért, hogy tettük gyümölcsével térjenek vissza, ugyanúgy lesznek megítélve, mintha Chicago-ban ölelték volna magukhoz választottjukat.

A második rendelkezés:
Mindenkinek, ki birtokom gyümölcseit élvezi, megtagadtatik másik Vértestvér elpusztításának a joga. Míg örökre ki vagyunk szolgáltatva a napnak, a lángnak, és a halandók haragjának, nem tűröm, hogy egymástól is tartanunk kelljen.
Aki áthágja ezt a törvényt a fentiek szerint lesz ítéltetve, tettét akár ő, akár halandó bábok követik el. Ha szolgád gyilkol, a hamu a te kezeidhez tapad. Ő is ugyanannyira fog oltalmazni téged, mint amennyire a tőr védi használóját bűnösségétől.

Ezen intézkedéseknek hála béke száll majd a megfáradt városra, és gyermekeire. Az egymástól való félelem nélkül könnyen értekezhetünk civilizált lények módjára, ezáltal megadva a lehetőséget, hogy megoldást találjunk közös problémáinkra, valamint kompromisszumot nézeteltéréseinkre.
Ha a körülmények kivételt kívánnának meg, kizárólag a Herceg Engedelme adhat erre okot, mely legkésőbb a szóban forgó éj előtt 12 nappal kihirdettetik. A Herceg Engedelme alkonyattól pirkadatig tart: ezen az éjen a várost érintő össze törvény semmissé válik. Bárki megtorlás nélkül Ölelhet magához gyermeket, és kedvére mészárolhat, anélkül, hogy félnie kellene a Herceg haragjától.
Erre az éjszakára ne számítsatok egyhamar, mivel léte azt hivatott bizonyítani, hogy tudjátok: ha a Vértestvérek újra radikálisan változtatni kívánnak körülményeiken, az egyben a végső, elkerülhetetlen pusztulásunkhoz vezet majd.

Marius Tresler, Chicago Hercege – 1976. május 16.

Boszorkánytánc

czipeter Panglossmester sterrjudith